NL

WONEN

Climate City

logo

De bewoonde omgeving is aan verandering onderhevig. Eisen ten aanzien van voldoende ventilatie en energiegebruik worden steeds meer aangescherpt. HC Groep levert verschillende, geïntegreerde totaaloplossingen voor woonventilatie, geschikt voor toepassing in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Specifieke oplossingen voor de gestapelde woningbouw completeren ons aanbod. 

Actuele trends & ontwikkelingen

EPC-waarde
De Energieprestatiecoëfficiënt of in het kort EPC-waarde is een index die de energetische
efficiëntie van nieuwbouwwoningen aangeeft. De EPC-eis is de afgelopen jaren steeds verder verlaagd (van 0,8 in 2008, via 0,6 in 2011, naar 0,4 in 2015). Hoe lager de EPC-waarde, des te energiezuiniger de woning. Nieuwe initiatieven zijn Nul op de meter - waarbij in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis per saldo nul zijn - en de BENG-normering.

BENG-normering
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen van Bijna EnergieNeutrale Gebouwen oftewel BENG. De BENG-indicatoren zijn:

  • De maximale energiebehoefte in kWh ⁄ m² gebruiksoppervlak ⁄ jaar.
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh ⁄ m² gebruiksoppervlak ⁄ jaar.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.


Voldoende ventilatie & CO2-regeling
De openingszin in het Lente-akkoord luidt: “Ventilatie is nodig voor een gezond binnenklimaat”. De noodzaak voor (meer) verse lucht is van groot belang om het CO2-gehalte niet te hoog te laten oplopen. Bij 800-1.000 ppm is meer ventilatie wenselijk en bij een CO2-gehalte boven de 1.200 ppm is meer ventileren noodzakelijk. Een belangrijke aanbeveling is dat het systeem robuust moet zijn en gestuurd wordt op basis van tijd, aanwezigheid en CO2, oftewel een vraaggestuurd systeem op basis van een CO2-meting per afzuigpunt.

Geïntegreerde totaaloplossingen

CERA-systeem 
Het CERA is een systeem voor klimaatneutrale ventilatie voor gestapelde woningbouw. De ventilatie controlunit, type CERA, is een luchtbalansregeling voor gestapelde woningbouw (appartementen), waarbij de warmteterugwinning plaatsvindt in de centrale WTW-unit. Luchtbalans vindt plaats door de toevoerlucht naar de woning te meten en in balans met de retourlucht synchroon mee te laten lopen. Deze combinatie levert een EPC-waarde op van ≤ 0,15. De automatische CERA-regeling wordt aangestuurd door het meten van de CO2-concentratie per woning of kamer. Voor aanvullende informatie over deze oplossing verwijzen wij u naar www.cera-systeem.nl.Woonhuisventilatie concepten
Verschillende systemen zijn ontwikkeld om invulling te geven aan de nieuwe BENG-indicatoren. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen en wordt de opvolger van de EPC-eis. Er zijn totaaloplossingen voor centrale en decentrale ventilatiesystemen en een specifieke renovatieoplossing. Naast toepassing van producten afkomstig van diverse bedrijven van HC Groep, wordt er ook samengewerkt met externe partners voor specifieke oplossingen.VAV-systeem met speciale roosters
Het VAV- of Variabel Air Volume systeem is een vraaggestuurd gebalanceerd ventilatiesysteem. Het VAV-systeem zorgt dat er voldoende verse lucht wordt toegevoerd en “vervuilde” lucht (gebalanceerd) wordt afgevoerd. Het systeem past zich continu aan op basis van de door de gebruiker ingestelde, gewenste ruimtetemperatuur en de maximale CO2-niveaus zoals beschreven in het Bouwbesluit. Voor het realiseren van een optimaal thermisch comfort in de woning wordt het VAV-systeem gecombineerd met specifiek ontwikkelde toevoer- en afzuigroosters. Het totaalconcept garandeert een optimaal comfort.

Geïnteresseerd in onze oplossingen?
Contact opnemen