NL

LEREN

Climate City

logo

Verschillende, onafhankelijke publicaties bewijzen de invloed van het binnenklimaat op leer- en werkprestaties; zowel in negatieve als in positieve zin. Het is bewezen dat een goed binnenklimaat bijdraagt aan een verbetering van de prestaties van zowel leerlingen als leerkrachten. Goede ventilatie en monitoring van CO2-waarden is hierbij van groot belang. HC Groep draagt met
verschillende geïntegreerde totaaloplossingen bij aan goede binnenklimaatomstandigheden op scholen, 
geschikt voor elke projectomvang en overeenkomstig geldende richtlijnen en normen.


Actuele trends & ontwikkelingen

Verbeteren kwaliteit binnenlucht
RvO* schrijft op de website over Frisse Scholen “Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten. In 70 - 80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit.” Verder wordt vermeld “Een gezond binnenmilieu zorgt voor verlaging van gezondheidsklachten van leerlingen en personeel, minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel en verhoging van het welzijn en verbetering van (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.” 

Verbeteren thermisch comfort
RvO schrijft op de website over Frisse Scholen ook “Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting.” In het rapport ‘Monitor Kwaliteit Onderwijshuisvesting po en vo. Nulmeting 2013 – Eindrapportage’ is gepubliceerd: “Voor elk van de aspecten geldt dat tussen de 20 en 45% van de schoolleiders ontevreden of zeer ontevreden is; het meest ontevreden zijn schoolleiders over het binnenmilieu.”

Verlaging energiegebruik
RvO schrijft op de website over Frisse Scholen ook “Het energiegebruik in veel scholen is hoog.” Voor onderwijsfuncties is in januari 2015 de EPC-eis aangescherpt van 1,3 naar 0,7. In 2020 zullen energieprestatie-eisen verder worden verlaagd naar bijna energieneutraal. Van de 15 erkende maatregelen met betrekking tot energiebesparing bij onderwijsgebouwen, heeft 50% betrekking op het binnenklimaat.

* RvO = Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Geïntegreerde totaaloplossingen

Schoolventilatie concepten
In het programma van eisen van Frisse Scholen staan vijf thema’s: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Op basis van deze thema’s zijn drie ambitieniveaus vastgesteld die refereren naar de status van de binnenklimaatomstandigheden, te weten Klasse C (acceptabel), Klasse B (goed) en Klasse A (zeer goed). HC Groep heeft verschillende complete systemen ontwikkeld die specifieke oplossingen bieden per ambitieniveau. Naast toepassing van producten afkomstig van diverse bedrijven van HC Groep, wordt er voor specifieke oplossingen ook samengewerkt met externe partners.HYBRIDAIR® klimaateilanden
De eisen die gesteld worden aan een gezond binnenklimaat worden steeds strenger. HC KP, onderdeel van HC Groep, levert en installeert HYBRIDAIR® klimaateilanden. Een oplossing waarbinnen zeven functies worden gecombineerd in één uniek vormgegeven en montage- en aansluittechnisch slim ontwerp:

  • Koelen
  • Verwarmen
  • Geluiddempen
  • Ventileren
  • Verlichten
  • Meten (sensor)
  • Regelen


Al deze functies zijn af-fabriek ingebouwd en worden als een plug en play systeem uitgeleverd.VAV-systeem met speciale roosters
Het VAV- of Variabel Air Volume systeem is een vraaggestuurd, gebalanceerd ventilatiesysteem. Het VAV-systeem zorgt dat er voldoende verse lucht wordt toegevoerd en “vervuilde” lucht (gebalanceerd) wordt afgevoerd. Het systeem past zich continu aan op basis van de door de gebruiker ingestelde gewenste ruimtetemperatuur en de in het Bouwbesluit voorgeschreven maximale CO2-niveaus. Voor het realiseren van een optimaal thermisch comfort wordt het VAV-systeem gecombineerd met specifieke toevoer- en afzuigroosters (bijvoorbeeld voor hogere ruimten); het totaalconcept garandeert een optimaal comfort. Alle functies zijn af-fabriek ingebouwd en worden in een plug en play systeem geleverd.

Geïnteresseerd in onze oplossingen?
Contact opnemen