Relevante links

Op deze pagina treft u een overzicht aan van relevante links aangaande het onderwerp Circulariteit.

RVO - R-ladder - strategieën van circulariteit

In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we deze optimaal. Producten worden zo ontworpen dat zo weinig mogelijk grondstoffen nodig zijn en de gebruikte grondstoffen zo lang mogelijk worden gebruikt en daarna hoogwaardig worden hergebruikt.

Klik hier voor meer informatie

Nederland circulair - Het matchmakingplatform voor circulaire ondernemers

Om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen, moet Nederland zijn economie opnieuw inrichten. Een belangrijke stap hierbij is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en denken – zeker ook bij ondernemers. Zij kunnen hier vaak best wat hulp bij gebruiken. En krijgen dat van Het Versnellingshuis. 

Klik hier voor meer informatie

Het groene brein - Hoe meet je circulariteit?

Het meten van circulariteit is belangrijk om gewogen keuzes te maken tussen processen, producten of bedrijven. Hier is nog geen universeel geaccepteerde methodiek voor. Wel bestaan er een groot aantal tools, zoals scans en databases, die circulariteit kwalitatief of kwantitatief in kaart brengen. Het Versnellingshuis Nederland circulair! heeft een overzicht gepubliceerd van 17 tools om de circulariteit van producten en organisaties te meten.

Klik hier voor meer informatie

DGBC - Circulariteit

De circulaire bouweconomie concreet maken: een einde aan het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen. De bouwsector is de grootste afnemer van grondstoffen. De voorraad grondstoffen raakt echter in rap tempo uitgeput. Daarom is het cruciaal dat de bouwsector haar verantwoordelijkheid neemt en toewerkt naar een circulaire bouweconomie, waarin de gebouwen van nu de grondstoffen van morgen zijn.

Klik hier voor meer informatie

Platform CB’23 – Circulair inkopen

Circulair inkopen is een belangrijk instrument voor een circulaire bouweconomie: via inkoop kunnen opdrachtgevers veel invloed uitoefenen. De leidraad Circulair inkopen bevat leidende principes die daarbij helpen. De leidende principes kunnen in de gehele bouw (B&U en GWW) worden toegepast. Er zijn principes op zowel organisatieniveau als projectniveau.

Klik hier voor meer informatie

Cirkelstad – Geenafval – Geen uitval

Cirkelstad neemt initiatief om tot (bouw)projecten of programma’s te komen. Om de kennis die we hebben in de coöperatie ook toegepast te krijgen. Zo maken we onze ambitie waar! Dit doen we natuurlijk voor en door onze partners. Sterker nog, partners kunnen ook zelf het initiatief nemen tot programmering en Cirkelstad vragen om te faciliteren. In het overzicht van projecten en programma’s kun je de actuele voortgang bekijken en producten downloaden.

Klik hier voor meer informatie

www.cirkelstad.nl

De circulaire bouweconomie – Geenafval – Geen uitval

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Klik hier voor meer informatie

Madaster – Kadaster voor materialen

In dit online platform worden gebouwen geregistreerd inclusief de materialen en producten die zich er in bevinden. Het documenteren, registreren en archiveren van materialen in gebouwen en constructies maakt hergebruik eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval. Ieder gebouw wordt een depot van materialen.

Klik hier voor meer informatie