NL

Disclaimer

Climate City is een geregistreerde merknaam van SIG Air Handling Nederland. SIG Air Handling Nederland verleent haar toestemming voor het toepassen, kopiëren of distribueren van de informatie zoals gedeeld op deze website alsmede het wereldwijde web (www) op basis van de volgende voorwaarden: elke kopie/extractie dient te allen tijde het copyright-teken inclusief de volledige naamsvermelding van SIG Air Handling Nederland te bevatten. Niets van de gepubliceerde informatie of documentatie mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor bedrijfsmatige toepassing.

De informatie opgenomen op deze website alsmede het wereldwijde web (www) is puur informatief en hieraan kunnen op geen enkele wijze (juridische) rechten of plichten aan ontleend worden. Eventuele typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. SIG Air Handling Nederland behoudt zich het recht voor om zonder enige vorm van kennisgeving informatie te wijzigen.