NL

Visie | Missie

Onze visie
“We willen mensen helpen om een gezonde, veilige en energiezuinige leef- en werkomgeving te creëren.”

 Onze missie
“We delen en benutten onze expertise om het binnenklimaat gezonder, veiliger en meer energie-efficiënt te maken. Zodoende dragen we bij aan een prettige woon- en werkomgeving voor iedereen.”

De 4 pijlers

Climate City

Climate City is gebaseerd op onze visie en missie en richt zich op de volgende aspecten: 
Gezond | Duurzaam | Veilig | Slim

DUURZAAM
De bedrijven van SIG Air Handling Nederland zijn vanaf het allereerste begin betrokken bij het ontwikkelen en realiseren van duurzame oplossingen om het energiegebruik van gebouwen aanzienlijk te reduceren. Als één van de eerste leden van de DGBC hebben we actief bijgedragen aan de realisatie van vele, duurzame gebouwen in Nederland.

Naast duurzaamheid voor het milieu is er een toenemende bewustwording van de duurzaamheid voor de gebruikers van deze gebouwen. De oplossingen die we aandragen bevorderen en beschermen de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

Meer weten over onze duurzame oplossingen?
Neem dan contact met ons op