De school bestaat uit drie bouwlagen en omvat circa 9.930 m² vloeroppervlakte. Er was sprake van een strak budget voor de nieuwbouw, waarmee ‘slechts’ een frisse school klasse C kon worden verkregen. Maar ondanks het strakke budget, bestond de ambitie om een frisse school klasse B te realiseren. Er werden hoge eisen gesteld aan de akoestiek en het klimaatcomfort.

Door de kanalen in de schachten iets te vergroten en het toepassen van toerengeregelde ventilatoren in de ventilatieinstallatie, is de hoofdinstallatie afgestemd op de gemiddelde bezetting van klasse C, maar kan per ruimte toch worden gezorgd voor een klasse B installatie. Zo wordt voorkomen dat er onnodig energie wordt verbruikt en de installatie is maar marginaal groter”.

Inatherm en Barcol-Air, onderdeel van HC Groep, hebben meer dan 1.000 CAV- en VAV-units, kleppenregisters, brandkleppen en geluiddempers geleverd. Belangrijke kenmerken van deze luchtappendages zijn de inwendige reinheid en luchtdichtheid. Het ruimschoots behalen van luchtdichtheidsklasse C bij de persproef volgens het LUKA Systeemcertificaat was een bevestiging van het toepassen van luchtdichte Inatherm luchtappendages volgens de LAR.

www.inatherm.nl/dr-mollercollege