Leren

ACTUELE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Verbeteren kwaliteit binnenlucht

RvO schrijft op de website over Frisse Scholen “Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten. In 70 - 80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit.” Verder wordt vermeld “Een gezond binnenmilieu zorgt voor verlaging van gezondheidsklachten van leerlingen en personeel, minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel en verhoging van het welzijn en verbetering van (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.”

Verbeteren thermisch comfort

RvO schrijft op de website over Frisse Scholen ook “Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting.” In het rapport ‘Monitor Kwaliteit Onderwijshuisvesting PO en VO. Nulmeting 2013 – Eindrapportage’ is gepubliceerd: “Voor elk van de aspecten geldt dat tussen de 20 en 45% van de schoolleiders ontevreden of zeer ontevreden is; het meest ontevreden zijn schoolleiders over het binnenmilieu.”

Verlaging energiegebruik

RvO schrijft op de website over Frisse Scholen ook “Het energiegebruik in veel scholen is hoog.” Voor onderwijsfuncties is in januari 2015 de EPC-eis aangescherpt van 1,3 naar 0,7. In 2021 zullen energieprestatie-eisen verder worden verlaagd naar bijna energieneutraal. Van de 15 erkende maatregelen met betrekking tot energiebesparing bij onderwijsgebouwen, heeft 50% betrekking op het binnenklimaat.

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten van Climate City? Neem vrijblijvend contact met ons op!