Maken

ACTUELE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Productkwaliteit en een gezond binnenklimaat

In de industrie was luchtbehandeling primair gericht op het ondersteunen van de productieprocessen, voor de arbeidsomstandigheden van productiemedewerkers was weinig oog. De trend is dat naast productkwaliteit de arbeidsomstandigheden, met name een gezond binnenklimaat, steeds meer aandacht krijgt. Wanneer medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren onder slechte binnenklimaatomstandigheden, te warm, te koud, bedompt, tocht, te vochtig, te droog, etc., heeft dit ook negatieve invloed op de werkprestatie en daarmee op de kwaliteit van het product. Geïntegreerde oplossingen voor koelen, verwarmen en ventileren worden steeds meer toegepast in combinatie met proceseisen.

Meten is weten

In productieprocessen worden heel lang sensoren toegepast voor het meten en regelen van de processen. Ook voor het realiseren en handhaven van een binnenklimaat in een productie omgeving met wisselende omstandigheden worden steeds meer sensoren toegepast. Sensoren bewaken 24/7 o.a. de luchttemperatuur en de luchtkwaliteit en sturen volautomatisch regelprocessen aan om de vooraf gedefinieerde comfortwaarden handhaven. Steeds vaker worden ook input waarden uit het productieproces als parameters in dit proces meegenomen.

Productie specifieke oplossingen

Bij productieprocessen of delen daarvan kunnen heel specifiek omstandigheden ontstaan die om een maatwerkoplossing vragen. Bij processen waar veel warmte vrij komt is het belangrijk om deze warmte direct bij de bron af te zuigen, en wanneer mogelijk in een ander deel van het proces her te gebruiken. Het creëren van koele zones in de directe omgeving van deze warmte bronnen door het toevoeren van extra geconditioneerde ventilatielucht ondersteunt het welzijn van de medewerkers. Bij processen met contaminatie (vervuiling) gevaar kan het noodzakelijk zijn om de productielocatie schoon te houden met extra gefilterde ventilatielucht.