Maken

Productieprocessen worden steeds geavanceerder en de eisen aan productielocaties worden steeds strenger, niet alleen om de productie kwaliteit te garanderen maar ook om contaminatie door de omgeving te voorkomen en het welzijn van de productiemedewerkers op het noodzakelijke niveau te houden.

Het binnenklimaat in het algemeen en ventilatie in het bijzonder spelen hierin de centrale rol. Toevoeren van schone en gefilterde lucht en in verhouding afvoeren van de verontreinigde lucht zorgt voor een schone omgeving met de juiste drukbalans (onder- of overdruk) ten opzichte van de omgeving. Centrale conditionering van de toegevoerde lucht samen met bijvoorbeeld stralingspanelen zorgen voor het gewenste binnenklimaat dat zowel het productieproces ondersteund als het welzijn van de productiemedewerkers.

Actuele trends en ontwikkelingen

van HC Groep

Oplossingen

van HC Groep

Referentieprojecten

van HC Groep