Onderzoeken

Voordat een product op de markt wordt geleverd gaat er vaak (hoogwaardig) onderzoek aan vooraf.

Veel van deze onderzoeken vinden onder gecontroleerde omstandigheden plaats in laboratoria en cleanrooms. Ventilatie speelt een cruciale rol in zowel cleanrooms als laboratoria. Een cleanroom is een werkomgeving met hoge zuiverheid en is ontworpen om contaminatie (vervuiling) aan product, proces of onderzoek binnen die ruimte te reduceren of zelfs uit te sluiten. Contaminatie kan bestaan uit in de lucht aanwezige grote en fijne stofdeeltjes, vezels, micro-organismes of chemische dampen. Om de lucht zuiver te houden wordt deze tot 80 keer per uur ververst met schone gefilterde lucht. In laboratoria zijn zuurkasten geïnstalleerd die het mogelijk maken om veilig met schadelijke stoffen te werken door verontreinigde lucht direct bij de bron weg te zuigen.

Actuele trends en ontwikkelingen

van HC Groep

Oplossingen

van HC Groep

Referentieprojecten

van HC Groep