Onderzoeken

ACTUELE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Steriel produceren en verpakken medische producten en apparatuur

Door de Corona pandemie worden er veel strengere eisen gesteld aan de productie en verpakking van medische producten en apparatuur. Er worden door steeds meer afnemers garanties gevraagd (geëist) over de reinheid en steriliteit van productie omgevingen ter voorkoming van besmettingen door bacteriën en luchtverontreiniging.

Organisaties zoals ISO stellen steeds hogere eisen aan hygiëne en besmetting controle in het kader van patiënten veiligheid.

Cleanrooms voor de volgende generatie chips

De ontwikkeling van IoT is niet te stoppen en wordt vaak de 4e revolutie genoemd. IoT staat voor Internet of Things. IoT apparaten meten elke denkbare waarde en grootheid, ze verzamelen dus continu data. De data kan pas waarde krijgen als deze gedeeld, verwerkt, vergeleken en bewerkt wordt, hiervoor moeten de IoT met elkaar kunnen communiceren, dit gebeurt via het internet. Hiervoor worden steeds meer apparaten uitgevoerd met steeds kleinere en steeds krachtiger chips. De ontwikkeling en productie van chips vindt plaats in cleanrooms. Er zijn dus steeds meer cleanrooms nodig die aan steeds hogere eisen moeten voldoen.

Goede afstemming ventilatie in laboratoria

Goed ventileren zorgt voor bescherming van mensen tegen gebruikte stoffen en virussen en/of dampen, beschermen producten tegen contaminatie, creëren een stabiele onderzoeks omgeving en een comfortabele omgeving voor de medewerkers. Bij het handhaven van de noodzakelijk drukhiërarchie en de ventilatie effectiviteit gaat er nog regelmatig iets mis. Het goed afstemmen (balanceren) van de hoeveelheid toegevoerde schone gefilterde lucht en het afvoeren van de verontreinigde lucht is, in combinatie met de noodzakelijke regelapparatuur, van groot belang. Daarnaast vraagt de ventilatie effectiviteit om aandacht zodat de hele ruimte goed geventileerd wordt en er geen ‘dode’ zones of hoeken ontstaan.