Opslag en distributie

OPLOSSINGEN VAN HC GROEP

Stralingspanelen

Distributiecentra zijn grote hoge ruimten die gekoeld en geventileerd moeten worden, voor verwarmen zijn stralingspanelen de beste oplossing. Een van de belangrijkste voordelen van stralingspanelen is de substantiële energiebesparing, vergeleken met het gebruik van een ander type verwarming (luchtverwarmers, gasgeneratoren, vloerpanelen, gas stralingspanelen, enz.).

De staalplaat dikte bedraagt 0,8 mm en in de panelen zijn ½” stalen buizen met een wanddikte van 1,5 mm opgesloten, resulterend in een hoge warmteoverdracht. Met behulp van persfittingen worden de afzonderlijke stalen buizen en paneeldelen aan elkaar gekoppeld en voorzien van afdekstrippen. Het start- en eindpaneel worden voorzien van een begin- en eindverzamelaar van fabriekswegen getest voor de gewenste werkdruk. De panelen worden voorzien van glaswolisolatie (30 mm) met een aluminium afdeklaag.

www.interlandtechniek.nl/producten/ds4.1

Regeltechnische installatie

De belangrijkheid van duurzaamheid heeft er toe geleid dat distributiecentra in toenemende mate BREEAM gecertificeerd worden. Een volledig geïntegreerde regelinstallatie en GebouwBeheerSysteem speet hierbij een centrale rol. De regelinstallatie zorgt er niet alleen voor het binnenklimaat optimaal geregeld is met een zo laag als mogelijk energiegebruik maar is ook het integratieplatform voor alle technische gebouw installaties.

De regelinstallatie verzamelt alle benodigde informatie voor de energiemonitoringsystemen, slaat deze veilig op en stelt deze online ter beschikking aan derde partijen die de eigenaren op portfolio niveau informatie aanbieden via een dashboardsysteem.

www.hcrt.nl/oplossingen

Luchtverdeelapparatuur

Voor het ventileren van distributiecentra zijn er ventilatieoplossingen nodig in de vorm van luchtbehandelingskasten, buitenmuurroosters, dakkappen, kanaalverwarmers, instelbare roosters voor hoge ruimten en luchtverdeelkanalen.

Omdat de goederen die zijn opgeslagen in distributiecentra steeds anders zijn, zijn ventilatieoplossingen bijna altijd maatwerk waarbij zoveel is mogelijk gebruik gemaakt zal worden van standaard componenten.

www.interlandtechniek.nl/producten/luchtbehandeling

www.interlandtechniek.nl/producten/luchtverdeling/buitenluchtroosters

www.interlandtechniek.nl/producten/luchtverdeling/dakkappen

www.interlandtechniek.nl/producten/dcg

www.interlandtechniek.nl/producten/luchtverdeling/luchtverdeelslangen-en-kanalen