NL

Visie | Missie

Onze visie
“We willen mensen helpen om een gezonde, veilige en energiezuinige leef- en werkomgeving te creëren.”

 Onze missie
“We delen en benutten onze expertise om het binnenklimaat gezonder, veiliger en meer energie-efficiënt te maken. Zodoende dragen we bij aan een prettige woon- en werkomgeving voor iedereen.”

De 4 pijlers

Climate City

Climate City is gebaseerd op onze visie en missie en richt zich op de volgende aspecten: 
Gezond | Duurzaam | Veilig | Slim

SLIM
Slimme gebouwtechnologie, -infrastructuur en aanvullende diensten zorgen ervoor dat complexe gebouwtechnieken steeds effectiever en efficiënter met elkaar samenwerken. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van intelligente sensoren in combinatie met een gebouw app. De gebruiker kan via deze app de geregistreerde data aanwenden om faciliteiten binnen het gebouw slimmer in te zetten en prestaties te optimaliseren.

SIG Air Handling Nederland is medeontwikkelaar, leverancier en integrator van deze slimme gebouwtechnologie. Deze is onder meer toegepast in kantoorgebouw The Edge in Amsterdam, hetgeen geclassificeerd is als het meest slimme én meest duurzame gebouw
ter wereld.

Benieuwd naar onze mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op