Duurzaamheid

Dat de niet hernieuwbare energiebronnen binnen afzienbare tijd ‘op’ zullen zijn is voor iedereen duidelijk. Opwekking van hernieuwbare energie in combinatie met het optimaliseren en verminderen van het gebruik zijn belangrijke pijlers van de energie transitie.

 

Lokale, nationale en internationale overheden en instanties hebben programma’s geïntroduceerd om het gebruik van natuurlijke bronnen af te bouwen en volledig over te schakelen op duurzame (hernieuwbare) energie.

Na de industrie zijn gebouwen verantwoordelijk voor 28% van het energiegebruik (energienederland.nl). Het verduurzamen van de grote gebouwenvoorraad zodat ze aanzienlijk minder of helemaal geen energie meer gebruiken heeft dus grote prioriteit.

Climate City volgt alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Het adviseert en ondersteunt HC Groep bedrijven, hun klanten en partners met vraagstukken en certificeringen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame elektriciteitsopwekking en opslag

Op landelijke, regionaal en lokale schaal wordt er zogenaamde duurzame energie opgewekt waarbij de belangrijkste bronnen wind, zon en biomassa zijn. In 2019 wekte Nederland 8,6% van zijn energie duurzaam op (een stijging van 13 procent ten opzichte van 2018).

Lees meer

Naast grootschalige opwekking vindt er ook steeds meer lokale opwekking plaats, denk hierbij aan zonnepanelen op woningen. Ook voor utiliteit gebouwen wordt lokaal duurzame energie opgewekt met name door zonnepanelen en bodemopslagsystemen. Efficiëntieverbetering wordt bereikt door precies de juiste hoeveelheid energie te produceren op basis van de werkelijke momentane vraag, alleen energie aan gebouw of ruimte toe te voeren wanneer deze werkelijk wordt gebruikt (onder andere op basis van aanwezigheid) en alle rest koude en warmte uit retourstromen te halen.

Omdat energieopwekking uit hernieuwbare bronnen niet altijd op die tijdstippen plaats vindt dat er (voldoende) vraag is wordt de opslag van deze energie steeds belangrijker. Batterijen en baterijsystemen worden op dit moment op vrij kleine schaal voor toegepast. De verwachting is dat waterstof hier op termijn een grote rol is gaat spelen. Met duurzaam opgewekte elektriciteit kan eenvoudig waterstof gemaakt worden die opgeslagen en vervoerd kan worden en op elk gewenst moment weer omgezet kan worden naar elektriciteit.

Duurzame koude en warmte opwekking

Naast elektriciteit wordt er (lokaal) ook koude en warmte opgewekt voor het conditioneren van gebouwen. Met stadsverwarming en koeling wordt centraal warmte en koude opgewekt voor het koelen en verwarmen van gebouwen. Met warmtenetten wordt onder andere restwarmte van de industrie gebruikt om huizen en kantoren te verwarmen.

Lees meer

In de directe omgeving van een gebouw worden bodemopslag installaties toegepast waarbij in de zomer warmte wordt geladen in ondergrondse waterlagen en in de winter wordt de warmte weer onttrokken, voor koeling is de cyclus omgekeerd, in de zomer wordt koude aan de bron onttrokken en de grond wordt in de winter geladen. Warmtepompen zorgen er vervolgens voor dat de koude en warmte energie met de juiste temperatuur aan de technische installaties van het gebouw wordt toegevoerd.

Duurzame klimaatinstallatie, regeltechniek | GBS en smartbuilding

Het is niet alleen van belang om dat de opwekking van energie duurzaam is, de distributie van koel- en verwarmingsenergie moet optimaal zijn en het gebruik van koude en warmte energie moet volledig afgestemd zijn op het dynamisch gebruik en belasting van elke afzonderlijke ruimte en/of zone. Dit betekend dat de energie opwekking en opslag volledig flexibel dient te zijn en exact zo veel als de momentane vraag uit het gebouw.

Lees meer

Goed gedimensioneerde regelkleppen voor water en lucht kunnen deze stromen exact regelen, temperatuur, CO2, rv en luchtkwaliteit sensoren kunnen exact de ruimte status meten en integrale regeltechniek zorgt ervoor dat precies de juiste hoeveelheid koude of warmte wordt toegevoerd. Aanwezigheid sensoren voorkomen dat een ruimte wordt gekoeld of verwarmd wanneer er niemand aanwezig is.

Het GebouwBeheerSysteem of GBS monitort alle technische installaties op zijn juiste werking, slaat relevante data op en ‘slaat’ alarm als er grenswaarden worden overschreden. Het GBS visualiseert alle processen van alle installaties zodat snel inzicht in de werking verkregen kan worden.

Smartbuilding technologie voegt functionaliteit toe die de gebruiker veel meer beheer over gebouwfuncties geeft, onder andere door het instellen van gewenste comfortniveaus.

Duurzame certificering | BREEAM.NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat vier verschillende keurmerken BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, BREEAM-NL In-Use, BREEAM-NL Gebied en BREEAM-NL Sloop en Demontage.

Lees meer

De BREEAM-NL keurmerken zijn mede tot stand gekomen met medewerking van partners van Dutch Green Building Council.

Door certificering met BREEAM-NL krijg je inzicht in de werkelijke prestatie van jouw project op duurzaamheid. Hiermee kan je aan de markt tonen wat jouw prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt jouw prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat kan jij de vraag beantwoorden: Hoe duurzaam is mijn project nu eigenlijk?

Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als alleen om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

In BREEAM-NL wordt het onderwerp ‘gezondheid’ zwaar beoordeeld. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. BREEAM-NL gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor mensen. De controle door de onafhankelijke Assessor en het inspectiewerk van de commissioningsmanager maken dat de maatregelen die in het programma van eisen zijn opgenomen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

www.richtlijn.breeam.nl

Onze oplossingen

   

Relevante weblinks

   

Duurzaamheid in de pers

   

Onze referentieprojecten

  

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten van Climate City? Neem vrijblijvend contact met ons op!