NL

Visie | Missie

Onze visie
“We willen mensen helpen om een gezonde, veilige en energiezuinige leef- en werkomgeving te creëren.”

 Onze missie
“We delen en benutten onze expertise om het binnenklimaat gezonder, veiliger en meer energie-efficiënt te maken. Zodoende dragen we bij aan een prettige woon- en werkomgeving voor iedereen.”

De 4 pijlers

Climate City

Climate City is gebaseerd op onze visie en missie en richt zich op de volgende aspecten: 
Gezond | Duurzaam | Veilig | Slim

VEILIG
In geval van calamiteiten is het van groot belang dat gebruikers snel en veilig kunnen vluchten. SIG Air Handling Nederland levert gecertificeerde producten en systemen die bijdragen aan dit veiligheidsaspect, maar daarnaast omstandigheden faciliteren die bijdragen aan een gecontroleerde bestrijding door de veiligheidsdiensten.

Naast fysieke veiligheid levert SIG Air Handling Nederland ook gecertificeerde systemen voor de digitale veiligheid van de geleverde, slimme gebouwoplossingen. Het verzamelen, verzenden, opslaan en verwerken van data wordt steeds belangrijker. Om deze data optimaal te beschermen worden cyber security oplossingen geïnstalleerd en 24/365 gemonitoord.

Meer weten over onze veilige oplossingen?
Neem dan contact met ons op