WONEN IN DE PERS

Regelmatig worden er online artikelen gepubliceerd die gaan over binnenklimaattechniek gerelateerd aan het thema wonen. Interessante publicaties worden hieronder kort behandeld, inclusief relevante weblinks.

Tien gouden regels voor duurzaam wonen

Duurzaamheid en zeker duurzaam wonen is een onderwerp waar veel mensen mee bezig zijn.  Op de website van duurzaamthuis.nl staat een artikel waarin 10 tip worden gegeven om duurzamer te wonen.

10 TIPS VOOR DUURZAAM WONEN
“Wat is duurzaam wonen nu eigenlijk? Er zijn heel veel verschillende theorieën, wat het soms best lastig maakt om een vertaling te maken naar je eigen situatie. Als handvat hiervoor heeft duurzaam thuis ‘de 10 gouden regels voor duurzaam wonen’ opgesteld. Deze regels helpen je beseffen dat ‘less’ vaak ‘more’ is en helpen je om in de praktijk betere keuzes te maken aangaande duurzaamheid. De top 10 is opgesteld op basis van de hoeveelheid CO2 die een gemiddeld persoon in Nederland per jaar kan besparen.

Klik hier voor deze publicatie

NEDERLANDER ONBEWUST VAN LUCHTKWALITEIT IN HUIS

Nationale-Nederlanden publiceert een onderzoek waarin mensen gevraagd zijn naar kun kennis van en interesse in het binnenklimaat van hun woning. In een artikel op de website van Binnenklimaat Nederland worden de uitkomsten besproken.

“Moe, geen concentratie en problemen met ademen? Dat kan liggen aan een ongezond binnenklimaat. Een slechte luchtkwaliteit in huis kan negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Toch is het een onderwerp dat nog niet hoog op de agenda staat en bij veel mensen onbekend is. Waar er veel aandacht is voor de luchtkwaliteit buiten, is het bewustzijn over het binnenklimaat beperkt. Ruim 40% van de Nederlanders heeft zich zelfs nog nooit verdiept in het onderwerp.

Een aantal uitkomsten van het onderzoek:

  • Ruim de helft (58%) is zich er niet van bewust dat de concentratie fijnstof in huis direct na bakken en braden viermaal zo hoog kan zijn als tijdens een dag met smog in Beijing.
  • 1 op de 4 Nederlanders gaat niet binnen een jaar over tot actie om het binnenklimaat te verbeteren.
  • Van deze groep denkt 40% dat het al gezond genoeg binnenshuis is. De tweede belangrijkste reden om geen frisse wind door het huis te laten waaien is omdat het mogelijk te veel zou kosten (22%).
  • 43% wil binnen een jaar iets doen om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren. Voor het zien van de gezondheidseffecten was dit nog maar 28%.”

Klik hier voor deze publicatie

5 tips voor de koop & verkoop van een duurzaam huis

In een artikel op de website hier.nu staat hoe belangrijk de factor duurzaamheid is geworden bij de koop en verkoop van huizen.

Duurzaam wonen is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden, zeker bij de verkoop van een huis. Maatregelen om een woning te verduurzamen, verhogen niet alleen de prijs van een woning maar zorgen er ook voor dat het huis sneller verkoopt zo stellen makelaars. Misschien is de duurzaamheid van de woning ondertussen zelfs de belangrijkste troef geworden om een huis te verkopen.

Veel mensen kiezen ervoor de woning allereerst goed te isoleren, zo blijkt uit onderzoek. Een slecht geïsoleerd huis heeft veel meer energie nodig om het te verwarmen. Uit het onderzoek blijkt verder dat maatregelen als zonnepanelen en vloerverwarming populair zijn, gevolgd door het gebruik van een warmtepomp, een zonneboiler en als laatste stadsverwarming.

Klik hier voor deze publicatie