Relevante links

Op deze pagina treft u een overzicht aan van relevante links aangaande het onderwerp wonen.

EPBD | Energy Performance of Building Directive is de richtlijn met als doel de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt.

Klik hier voor meer informatie

BENG | Bijna Energie Neutral Gebouw zijn de eisen die voortvloeien uit het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Klik hier voor meer informatie

BENG voorbeeld concepten woningbouw | Publicatie van het RVO met daarin verschillende voorbeeldconcepten woningbouw.

Klik hier voor meer informatie

Energiecijfers gebouwen | uitgebreide cijfers over energiegebruik van woningen en kantoren.

Klik hier voor meer informatie

Bureau CRG | Fabrikanten en leveranciers kunnen de kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen of EMG-verklaringen van hun producten en/of systemen laten registreren in de databank van BCRG.

Klik hier voor meer informatie

NTA 8800 | Bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen (EPG) zoals vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak.

Klik hier voor meer informatie

Bouwbesluit | voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu waaraan een bouwwerk moet voldoen.

Klik hier voor meer informatie