Wonen

OPLOSSINGEN VAN HC GROEP

CERA-Systeem

Innovatief totaal-ventilatieconcept voor toepassing in de gestapelde woningbouw. Barcol-Air, onderdeel van HC Groep, levert hiervoor het CERA systeem. De stille, compacte CERA-units regelen 24/7 de benodigde hoeveelheid verse lucht in woningen, vraaggestuurd op basis van lokale CO2-metingen.

Lees meer

Moderne woningen zijn dermate goed geïsoleerd dat het aandeel verwarming in de energiekosten steeds minder wordt. Een groot deel van het gebouwgebonden energiegebruik (> 25%) wordt veroorzaakt door de ventilatie. Juist hier bespaart het CERA-systeem op de energiekosten.

Het systeem is opgebouwd uit een speciaal door Barcol-Air ontwikkelde ventilatie controlunit (CERA-unit), die in de woning wordt geplaatst. Deze unit wordt gecombineerd met een speciale, centrale WTW-unit op het dak. Door het systeem op deze wijze in te richten, wordt het energiegebruik voor de ventilatie en ventilatietransmissie verlaagd met 30% - 50% ten opzichte van conventionele systemen.

www.cera-systeem.nl

Woonhuis ventilatieconcepten

Ventilatie speelt een steeds belangrijkere rol in de energiehuishouding. Dit komt doordat de warmtevraag van woningen steeds lager wordt door de goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat de lucht binnenshuis vaak tweemaal zo vervuild is als buitenshuis. Dit maakt het van groot belang om over een ventilatiesysteem te beschikken dat weinig energie vraagt maar toch zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat. Als maatstaaf voor energieprestaties van een woning wordt momenteel de EPC-normering gehanteerd. Vanaf 1 januari 2021 zal de EPC verdwijnen en wordt als vervanging de BENG-normering gehanteerd.

Lees meer

Inatherm, onderdeel van HC groep, heeft verschillende totaaloplossingen voor het ventileren van de woningen uitgewerkt om een goede stap te zetten in de eerste twee indicatoren van BENG. De oplossingen zijn met behulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en het bouwbesluit gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie, centrale- en decentrale ventilatiesystemen en natuurlijke ventilatie.

www.inatherm.nl/woonhuizen

VAV-systeem met speciale roosters

Het VAV- of Variabel Air Volume systeem is een vraaggestuurd gebalanceerd ventilatiesysteem. Het VAV-systeem zorgt dat er voldoende verse lucht wordt toegevoerd en “vervuilde” lucht (gebalanceerd) wordt afgevoerd.

Lees meer

Het systeem past zich continu aan op basis van de door de gebruiker ingestelde, gewenste ruimtetemperatuur en de maximale CO2-niveaus zoals beschreven in het Bouwbesluit. Voor het realiseren van een optimaal thermisch comfort in de woning wordt het VAV-systeem gecombineerd met specifiek ontwikkelde toevoer- en afzuigroosters. Het totaalconcept garandeert een optimaal comfort.

www.barcol-air.nl/vav-units

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten van Climate City? Neem vrijblijvend contact met ons op!