Van 2011-2016 heeft Barcol-Air, onderdeel van HC Groep, componenten voor de bouw van het Erasmus MC in Rotterdam geleverd. Per bouwdeel en bouwlaag liepen verschillende bouwstromen die in eerste instantie de componenten in de luchtstroom (CAV, VAV, brand- en regelkleppen en naverwarmingsbatterijen) nodig hadden. Aansluitend werd gestart met de afbouwfase waarin de roosters voor montage in wanden, deuren en systeemplafonds en HC KP, onderdeel van HC Groep, klimaatplafonds aan de beurt waren.

Installatieconcepten (typicals) lagen per ruimtetype vast en dienden als leidraad voor de bestellingen die door Barcol-Air werden ontvangen. Veel producten voldeden aan de gestelde eis met betrekking tot de luchtdichtheidsklasse (LUKA C).

www.barcol-air.nl/erasmus-ziekenhuis