Zorgen

OPLOSSINGEN VAN HC GROEP

VAV met naregeling

Gezonde schone lucht is van groot belang bij het herstel en het welzijn van patiënten. Een VAV-systeem zorgt voor een optimaal binnenklimaat door op basis van (een steeds wisselende) behoefte steeds precies de juiste hoeveelheid koude- of warme- en verse lucht aan de ruimte toe te voeren. Geïntegreerde regeltechniek geeft de patiënt de mogelijkheid om zelf het gewenste comfort in te stellen. Een koppeling met het bovenliggende GebouwBeheerSysteem zorgt voor continue monitoring van alle units en faciliteert centrale sturingen en aanpassingen.

www.barcol-air.nl/vav-units
www.hcrt.nl/producten-en-systemen

Klimaatplafonds

Een comfortabel binnenklimaat is van groot belang bij het herstel van patiënten. Met klimaatplafonds vindt het grootste deel van de energie-uitwisseling van warmte en koude plaats door middel van straling. Deze methode wordt door de mens als zeer comfortabel ervaren mede door de lage luchtsnelheden die er mee gepaard gaan. Met klimaateilanden kan per bed het comfort volledig afgestemd worden op de individuele patiënt wat het herstel bevorderd. 

www.hckp.nl/hybridair

Downflow roosters

In operatiekamers en op intensive care units is het van het allergrootste belang dat het thermisch comfort bovengemiddeld hoog is zodat chirurgen hun werk kunnen doen en de patiënt maximaal ‘beschermt’ wordt tegen invloeden van buitenaf. Downflow roosters creëren een laminaire verticale luchtstroom in combinatie met hoge ventilatievouden. Hierdoor ontstaat een ‘schone’ zone rondom de operatietafel en de patiënt. Om de kwaliteit van de lucht verder te verbeteren kunnen de downflow roosters worden uitgevoerd met een frame voor het installeren van een standaard HEPA-filter.

www.barcol-air.nl/type-pht-phw

Hygiëne oplossingen

Door steeds meer opdrachtgevers wordt het realiseren van een inwendig rein luchttranssportsysteem als belangrijk gezien. Aanwezig vuil in het luchtsysteem kan namelijk een risicofactor voor het binnenklimaat betekenen, en daarmee voor de gezondheid van mensen. De mate van deze reinheid kan worden uitgedrukt in een zogenaamde "Dust Quantity Rating" volgens ISO 8502-3. De controle op de inwendige reinheid geschiedt met een test (LUKA reinheidsmeting van stofdeeltjes) en de resultaten hiervan worden vermeld in een testrapport.

Lees meer

De mate van inwendige reinheid van componenten in een luchttransportsysteem wordt uitgedrukt in een "Dust Quantity Rating" (klasse 1, 2, 3, 4 of 5) volgens de norm ISO 8502-3. Klasse 1 is hierbij de hoogste, beste klasse. De LUKA heeft inmiddels een reinheidsprocedure ontwikkeld. HC Groep heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

www.inatherm.nl/hygiene-oplossingen

Eliminair

Door de Coronapandemie is er een groot probleem ontstaan met vervoeren van mensen met liften. Door de aerogene verspreiding van virussen (COVID-19) blijven uitgeademde virusdeeltjes lang in de lucht hangen, zeker in een kleine niet geventileerde ruimte zoals een lift. Gevolg is dat de capaciteit van liften tot een minimum zijn gereduceerd. Hoe hoger het gebouw hoe groter het probleem.

Lees meer

De oplossing is het Eliminair lift ventilatiesysteem. Lucht wordt vanuit het plafond via een HEPA-filter de liftkooi ingeblazen met een zeer grote ventilatievoud waardoor een verticale laminaire stroom van boven naar beneden ontstaat. De lift wordt aan de onderzijde aangezogen een aan de bovenzijde weer toegevoerd in een continue cyclus.

Eventuele uitgeademde virusdeeltjes worden direct naar beneden afgevoerd en door het HEPA-filter uit de luchtstroom gefilterd.

Het systeem wordt geïnstalleerd zonder aanpassingen aan de lift, deze hoeft dan ook niet opnieuw gekeurd te worden.

www.interlandtechniek.nl/eleminair