header ketensamenwerking

Keteninitiatief

Vanaf begin 2023 is HC Groep gecertificeerd op trede 3 van de CO2 Prestatieladder. Organisaties dienen vanaf dit niveau te publiceren aan welke initiatieven op dit gebied zij deelnemen of initiatiefnemer van zijn. Eventuele meewerking aan sectorbrede CO2-reductieprogramma's vallen ook onder deze publicatieplicht. 

Climate City als eigen keteninitiatief

Iedereen die geïnteresseerd is in de wijze waarop gecertificeerde organisaties invulling geven aan de invalshoek participatie van de prestatieladder, kunnen deze initiatieven en programma's raadplegen. Doelstelling van deze publicaties is het aantonen van de ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.

HC Groep heeft ervoor gekozen om Climate City als eigen keteninitiatief te hanteren. Binnen Climate City worden verschillende initiatieven, samenwerkingen en productontwikkelingen / -innovaties behandeld. Ieder van deze initiatieven heeft als doel het verduurzamen van de gebouwde omgeving, waarbij uiteindelijk energie- en CO2- gebruik wordt verminderd. Dit zowel binnen de eigen organisatie als in de gehele keten, namelijk tot aan het energiegebruik van de eindgebruiker in een gebouw.

Lees op deze pagina onze initiatieven.

cera onderhoud

CERA ventilatiesysteem

Ketensamenwerking

dgbc

DGBC

Partnership

race2zero

RACE 2 ZERO

Ketensamenwerking

smartbuilding

Smart Building oplossingen

Kennisdeling & -ontwikkeling

business success teamwork concept with wooden figures people side view 176474 9270

Multisensor met people counting

Ketensamenwerking

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten van Climate City? Neem vrijblijvend contact met ons op!

contact climatecity