NL

Geluidskamer

In de geluidkamer worden de geluidsspectra van luchtverdeelcomponenten gecontroleerd en gereproduceerd. Er worden zowel bestaande als nieuw ontwikkelde of aangepaste componenten getest.