NL

Visie | Missie

Onze visie
“We willen mensen helpen om een gezonde, veilige en energiezuinige leef- en werkomgeving te creëren.”

 Onze missie
“We delen en benutten onze expertise om het binnenklimaat gezonder, veiliger en meer energie-efficiënt te maken. Zodoende dragen we bij aan een prettige woon- en werkomgeving voor iedereen.”

De 4 pijlers

Climate City

Climate City is gebaseerd op onze visie en missie en richt zich op de volgende aspecten: 
Gezond | Duurzaam | Veilig | Slim

GEZOND
Een veelvoud aan wetenschappelijke onderzoeken toont aan dat gezonde gebouwen actief bijdragen aan het welzijn van medewerkers en gebruikers. Frisse lucht, een persoonlijk instelbaar klimaat en het toepassen van gezonde (niet-giftige) materialen zijn van groot belang voor een gezonde omgeving.

SIG Air Handling Nederland beschikt over gespecialiseerde kennis, kunde en ervaring als- mede een pakket aan producten, systemen en diensten voor het creëren van een gezonde werk- en leefomgeving.

Interesse voor onze gezonde oplossingen?
Neem contact met ons op