Edge Olympic | Amsterdam

HC Groep introduceert SmartWellBeing

De afgelopen 10 jaar is er in de bouw- en installatiebranche veel aandacht geweest voor het onderwerp duurzaamheid; in het bijzonder de duurzaamheid van gebouwen op het gebied van energie- en materiaalgebruik. Dankzij deze aandacht zijn certificeringsmethoden zoals BREEAM en LEED gestandaardiseerd.

De branche wordt nu echter geconfronteerd met uitdagingen die nog groter en complexer zijn. De eerste uitdaging is de beoogde energietransitie. Hierbij moet er versneld worden overgegaan van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het massaal opwekken van duurzame energie. De tweede uitdaging is circulariteit. De huidige voorraad grondstoffen wordt snel minder, hetgeen met zich meebrengt dat hier veel zuiniger mee moet worden omgegaan. Hergebruik van materialen aan het einde van de gebruikscyclus is onontbeerlijk.

Gelijktijdig is de 4e industriële revolutie begonnen. Technologie ontwikkelt zich in rap tempo waarbij een cruciale rol is weggelegd voor data, sensoren, IoT, kunstmatige intelligentie en robotica. Dit alles in een wereld waarin alles en iedereen continu met elkaar verbonden is. De genoemde ontwikkelingen vinden gelijktijdig en met toenemende snelheid plaats. Hierbij dreigt het welzijn van de mens en de bewustwording van de gevolgen die mens ondervindt van deze ontwikkelingen naar de achtergrond te verschuiven.

FEITEN

  • De mens brengt meer dan 90% van zijn tijd binnenshuis door. (IWBI)
  • Slechte binnenluchtkwaliteit is een top gezondheidsrisico. (Global healing center)
  • 50% van alle ziekten wordt veroorzaakt en/of versterkt door verontreinigde lucht. (AMA-IAQUK)
  • Mensen overlijden als gevolg van slechte luchtkwaliteit (al 400.000 in Europa). (WHO & EU)
  • In Europa leeft 1:6 mensen in een woning die hun gezondheid schaadt. (Instute Frauenhofer) 

Gevolgen

Binnen de gebouwde omgeving - waar de luchtkwaliteit vaak net zo slecht is als buiten - leidt de ontstane situatie tot vermindering van (thermisch) comfort, afname van productiviteit en toename van ziekte(verzuim). Als gevolg hiervan zijn de kosten veroorzaakt door het verlies aan productiviteit en het ziekteverzuim bijzonder hoog (ca. 3-5% van het Europees BNP). Het verminderde welzijn van de mens laat zich uiteraard niet in geld uitdrukken, echter de toename hiervan is een voldongen feit.

SmartWellBeing

SmartWellBeing

Met de introductie van SmartWellBeing stelt HC Groep de mens centraal. We beschikken over meer dan 100 jaar ervaring op het gebied binnenklimaattechniek. Hierdoor zijn we in staat om een gezond binnenklimaat te realiseren én te onderhouden voor iedere denkbare situatie.

Door onze producten, systemen en diensten te combineren met de nieuwste, slimme (gebouw) technologieën, creëren we een leef-, woon- en werkomgeving, waarbinnen het welzijn van de mens centraal wordt gesteld. HC Groep geeft hiermee invulling aan de eisen die worden gesteld door certificeringsmethoden als WELL en Fitwel, die steeds vaker worden toegepast naast de bekende duurzaamheidscertificeringen BREEAM en LEED.

Totaaloplossingen

HC Groep realiseert volledig integrale SmartWellBeing-oplossingen voor een optimaal binnenklimaat. Door producten, systemen en diensten te combineren met geavanceerde regeltechniek en slimme gebouwtechnologie (Smart Building), voorzien we in een gezonde woon-, werk- en leefomgeving waarop de gebruiker - naar behoefte - zelf invloed kan uitoefenen.

Ontwikkelen | Testen | Advies

Onze ruime ervaring zetten we ook in voor het (door)ontwikkelen van nieuwe producten, systemen en diensten alsmede projectspecifieke oplossingen voor alle binnenklimaatvraagstukken. Voor dit doel beschikt HC Groep over uitgebreide, eigen testfaciliteiten op het gebied van binnenklimaat, geluid, regeltechniek, prestatie, installatie en montage. Daarnaast worden technieken waaronder BIM/Revit, CFD, big data en 3D-printen waar nodig ingezet of toegepast.

De adviseurs van HC Groep adviseren u graag, met inzet van onze SmartWellBeing-oplossingen, bij al uw vraagstukken op het gebied van binnenklimaattechniek.