Gelezen: over actuele trends in klimaattechniek

rehva journal 042019
27 november 2019

In het REHVA journal 04-2019 staan weer veel artikelen en casestudies over de laatste ontwikkelingen, nieuwe of vernieuwde standaards en richtlijnen en EU nieuws op het gebied van binnenklimaat in de meest brede zin. In de nieuwste versie vallen de oprichting van de IEQ-GA en de promotie van gezond en comfort binnen de hernieuwde EPBD op.

OPRICHTING INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY GLOBAL ALLIANCE (IEQ-GA)

REVHA heeft samen met AIHA, AIVC, AiCARR, ASHRAE, IAQA en ISHRAE de Indoor Environmental Quality Global Alliance (IEQ-GA) opgericht.

Deze partijen met verschillende belangen op het gebied van binnenluchtkwaliteit zullen samenwerken voor het creëren van een gezamenlijke boodschap, beleidvorming, belangenbehartiging en andere informatie welke in de praktijk kan worden gebracht voor het maken van richtlijnen, standaards en andere middelen ter ondersteuning van gezondheid en binnenmilieukwaliteit in de gebouwensector. Voor meer informatie zie de website van IEQ-GA: https://ieq-ga.net/.

 

PROMOTIE GEZONDHEID EN COMFORT BINNEN DE NIEUWE EUROPEAN PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE (EPBD)

In juni 2015 heeft de Europese Unie het initiatief genomen European Performance of Buildings Directive (EPBD) te herzien; het hoofddoel van de herziene EPBD is het verbeteren van de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen in de Europese Unie. Dit met als einddoel de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar nul in 2050. Wat bijna niemand weet is dat de Europese Commissie ook opdracht heeft gegeven voor het ontwikkelen van een standaard met betrekking tot gezondheid en comfort welke als context gebruikt dient te worden bij energieprestatiecalculaties en -beoordelingen.

De uiteindelijke versie van deze nieuwe standaard “EPBD-IEQ” is gepubliceerd op 1 mei 2019. De officiële naam is ‘EN 16798-1:2019’, full title: ‘Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics – Module M1-6’. 

De EN 16798-1:2019 vervangt de EN 15251 en focust op de verschillende niveaus van thermisch (binnen)klimaat, binnenluchtkwaliteit, licht/verlichting en akoestiek en hoe deze parameters zich bij het gebouwontwerp verhouden tot de energieprestatie.

Voor meer informatie zie: https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/EN-2019-022.aspx
Link naar REHVA journal 04-2019: https://www.rehva.eu/rehva-journal/detail/04-2019

Meer nieuwsberichten

mm25 1

COCA-COLA KIEST VOOR SMART BUILDING MM25 ALS HOOFDKANTOOR

move1

MOVE | AMSTERDAM

triodos1

HC KP LEVERT KLIMAATPLAFOND SYSTEMEN VOOR BEKROONDE TRIODOS BANK