NL

Over Climate City

De omgeving waarin HC Groep actief is, verandert snel. Dit komt onder meer door de snelle ontwikkeling van trends en technologie en door de introductie van nieuwe normen en wetgeving én de handhaving hiervan. Daarnaast is er sprake van een toenemende hoeveelheid gespecialiseerde technologie in gebouwen en een steeds verdergaande integratie van werktuigbouwkundige, elektrotechnische en slimme gebouwoplossingen. Ook is er een toenemende tendens te zien waarbij één partij de verantwoordelijkheid draagt voor advies, ontwerp, levering, installatie, integratie en beheer & onderhoud.

Om goed in te spelen op deze veranderende marktomstandigheden heeft de HC Groep Climate City geïntroduceerd. Climate City is het kennis-, advies-, ontwikkelings- & trainingsplatform waarmee we de markt ondersteuning bieden bij de realisatie van een gezonde, duurzame, veilige en slimme werk- en leefomgeving.


Climate City is gebaseerd op de volgende pijlers:

Gezond
Een veelvoud aan wetenschappelijke onderzoeken toont aan dat gezonde gebouwen actief bijdragen aan het welzijn van medewerkers en gebruikers. Frisse lucht, een persoonlijk instelbaar klimaat en het toepassen van gezonde (niet-giftige) materialen zijn van groot belang voor een gezonde omgeving.

Duurzaam
De bedrijven SIG Air Handling Nederland zijn vanaf het allereerste begin betrokken bij het ontwikkelen en realiseren van duurzamen oplossingen om het energiegebruik in gebouwen aanzienlijk te reduceren. Naast duurzaamheid voor het milieu is er een toenemende bewustwording van de duurzaamheid voor de gebruikers van deze gebouwen. De oplossingen die we aandragen bevorderen en beschermen de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

Veilig
In geval van calamiteiten is het van groot belang dat gebruikers snel en veilig kunnen vluchten. Onze gecertificeerde producten en systemen dragen bij aan dit veiligheidsaspect. Ook leveren we gecertificeerde systemen voor de digitale veiligheid van geleverde, slimme gebouwoplossingen.

Slim
SIG Air Handling Nederland is medeontwikkelaar, leverancier en integrator van slimme gebouwtechnologie, waardoor complexe gebouwtechnieken steeds effectiever en efficiënter met elkaar samenwerken.

MARKTSEGMENTEN
Ervaring met betrekking tot verschillende marktsegmenten beschikbaar. Elk afzonderlijk marktsegment vertegenwoordigt een specifiek toepassingsgebied binnen de maatschappij. Denk hierbij aan toepassingsgebieden als wonen, werken, leren, zorgen, vluchten, produceren en sporten.