pijler veiligheid

Veiligheid

Veiligheid in gebouwen kent meerdere dimensies.

Als eerste is er de fysieke veiligheid van de gebouwgebruikers, het is van groot belang dat in geval van een calamiteit gebruikers snel en veilig kunnen vluchten uit alle gebieden van het gebouw en uit alle soorten gebouwen, dus ook uit de hoge, en de hulpdiensten veilig toegang te geven om hun werk te doen.

Als tweede is er de digitale veiligheid, in moderne slimme gebouwen is het beveiligingen tegen ongewenste digitale toegang en (steeds waardevollere) data van groot belang.

De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat een veilig binnenklimaat een snel in belangrijkheid toenemende derde dimensie is van veiligheid in gebouwen.

Climate City volgt alle ontwikkelingen op het gebied van gebouw, digitale en binnenklimaat veiligheid. Het adviseert en ondersteunt HC Groep bedrijven, hun klanten en partners met vraagstukken en certificeringen op het gebied van veiligheid.

Fysieke veiligheid

VEILIGHEID IN GEBOUWEN

Bouwbesluit en wetgeving zorgt ervoor dat gebouwen bouwtechnisch zijn gecompartimenteerd en dat brand niet van het ene compartiment kan overslaan naar het andere compartiment. Luchtkanalen en luchtopeningen in deuren en wanden zijn hiervoor uitgevoerd met gecertificeerde producten (zoals onder andere brandkleppen) die de openingen sluiten ingeval van brand.

VEILIGHEID HOOGBOUW

Voor hogere gebouwen dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden, gebruikers moeten immers veilig kunnen vluchten via trappenhuizen. Hiervoor worden deze trappenhuizen onder overdruk gezet zodat er geen rook vanaf de verdieping waar brand is het trappenhuis kan binnenstromen. Geavanceerde regeltechniek zorgt ervoor dat drukken zeer nauwkeurig worden ingesteld zodat deuren geopend kunnen worden en de druk op het juiste niveau gehandhaafd blijft wanneer er een of meerdere deuren worden geopend.

VEILIGHEID IN PARKEERGARAGES

Auto’s met verbrandingsmotoren stoten gassen uit die in te hoge concentraties schadelijk zijn voor mensen. Hiervoor worden parkeergarages met verschillende detectiesystemen uitgevoerd die bij gemeten te hoge concentraties toevoer- en afvoerventilatoren aansturen om de schadelijk hoge concentraties snel te verdunnen en af te voeren.

Wanneer er brand ontstaat in een parkeergarage moeten de aanwezige bestuurders en inzittende snel en veilig de parkeergarage kunnen verlaten. Daarnaast is het van groot belang dat de hulpdiensten de garage veilig kunnen betreden en goed zicht op de brand hebben om de brand te kunnen bestrijden. Afhankelijk van de locatie van de brand worden stuwdruk toevoer ventilatoren en afvoerventilatoren in specifieke patronen aangestuurd zodat aanwezigen snel kunnen vluchten en de brandweer met zicht op de brand met de bestrijding kan starten.

Binnenklimaat veiligheid

De wetenschap heeft aangetoond dat het mogelijk is dat virussen en bacteriën zich door de lucht in gebouwen kan verspreiden (aerogene transmissie) met het risico dat andere gebouwgebruikers hierdoor besmet raken. De aangezogen buitenlucht die wordt gebruikt om het gebouw te ventileren en conditioneren bevat in toenemende mate verontreinigingen, met name fijn stof wat erg schadelijk is voor de mens.

Het creëren van een veilig binnenklimaat dat het welzijn van zijn gebruikers ondersteunt en stimuleert en voorkomt dat medegebruikers besmet kunnen raken is dus van het hoogste belang.

HC Groep heeft speciaal hiervoor NUBES VENTILATICA ontwikkeld, een 5-stappenplan voor veilig ventileren.

BLOG NUBES VENTILATICA: www.hcgroep.com/Nubes-Ventilatica

Digitale veiligheid

Moderne gebouwen worden van steeds meer techniek voorzien en ook van steeds meer slimme gebouwen technologie. Slimme gebouwen verzamelen, bewerken, verwerken en delen steeds meer data over alle aspecten van een gebouw en zijn gebruikers. Hierdoor wordt de individuele gebruiker steeds meer owner/operator van zijn eigen omgeving.

De waarde van al deze data neemt snel toe en moet dus goed worden beveiligd. Met professionele cyber security oplossingen wordt ongewenste digitale toegang tot het gebouw, de systemen en de opgeslagen data beveiligd en voorkomen.

klikblok duurzaamheid

Onze oplossingen

       

hyperlink

Relevante weblinks

    

edgeamsterdamwest hcgroep1

Onze referentieprojecten

          

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten van Climate City? Neem vrijblijvend contact met ons op!

contact climatecity