duurzaamheid header

Vluchten

OPLOSSINGEN VAN HC GROEP

Parkeergarage ventilatiesystemen

Wanneer je je auto in een (ondergrondse) parkeergarage achterlaat wil je zeker weten dat zowel jij als je voertuig veilig zijn, zowel tijdens ‘normaal’ gebruik als tijdens een calamiteit. Hierbij is het van het grootste belang dat er continu geventileerd wordt voor het afvoeren van schadelijke stoffen (uit de uitlaatgassen) zodat een garage veilig betreden kan worden. In geval van een brandsituatie moeten de warmte en de rook beheerst worden. Ondanks dat het twee verschillende situaties zijn, zowel qua functie als tijdsduur, is de oplossing een slim gecombineerd systeem waarbij nagenoeg alle componenten in beide situaties gebruikt worden.

www.hcps.eu/diensten-techniek 

Trappenhuis overdruksystemen

Gebouwen, zowel utiliteit als voor wonen, worden steeds hoger, hierdoor wordt de vluchtweg in geval van een calamiteit (brand) steeds langer, een veilige vluchtweg is hierbij cruciaal. Het doel van een trappenhuis overdruksysteem is het rookvrij houden van vluchtwegen (zijnde de trappenhuizen) door het creëren van drukverschillen tussen de vluchtweg en de ruimte waarin de brand heerst. Door dit drukverschil wordt de rook geforceerd afgevoerd via een rookafvoerkanaal en kan men via een rookvrije vluchtweg veilig het pand verlaten.

www.hcps.eu/trappenhuis-overdruksystemen

Brandkleppen en roosters

Zeker bij grotere gebouwen is het van groot belang dat in geval van een brand de rook zich niet verspreid, hiervoor zijn gebouwen ingedeeld in brandzones of -compartimenteringen. Deze compartimentering moet ervoor zorgen dat een brand binnen de compartimentering blijft en zich niet verspreid naar andere zones of ruimten. Hiertoe worden wanden, plafonds, vloeren, deuren, etc. brandwerend uitgevoerd. Echter door deze brandscheidingen lopen vaak ook luchtkanalen om geconditioneerde lucht door het gebouw te distribueren. Om te voorkomen dat brand via luchtkanalen overslaat naar andere ruimten worden er in de brandscheiding in de luchtkanalen brandkleppen ingebouwd. Wanneer de lucht die door de brandklep stroomt een temperatuur heeft van meer dan circa 70 °C sluit de brandklep automatisch zodat verspreiding van brand en rook wordt voorkomen. Wanneer er geventileerd moet worden via een deur in een brandscheiding dan wordt er een brandrooster toegepast dat automatisch ‘dichtschuimt’ bij temperaturen boven de circa 70 °C.

www.barcol-air.nl/producten/brandveiligheid

www.inatherm.nl/producten/kanaalcomponenten/brandveiligheid