handmetglobe

Vluchten

ACTUELE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Meer hogere gebouwen

De komende jaren zal het aantal gebouwen in Nederland hoger dan 70 meter oplopen van 200 naar 280 en hoger dan 100 meter oplopen van 26 naar 55. Er wordt ook steeds hoger gebouwd, in Rotterdam wordt gebouwd aan de 215 meter hogen Zalmhaven toren.

In geval van een calamiteit (brand) moeten bewoners en gebruikers snel en veilig via rookvrije trappenhuizen het gebouw uit kunnen vluchten, waarbij de brand tot een zo klein mogelijk oppervlak wordt beperkt.

Meer ondergrondse parkeergarages

Bouwgrond in Nederland is duur, zeker in steden en de randstad, hierdoor worden percelen voor het grootste deel bebouwd en staan gebouwen dicht bij elkaar. Gevolg hiervan is dat parkeergarages in de grond onder het gebouw verdwijnen. Omdat dit bijna geheel gesloten ruimten zijn waarin voertuigen met verbrandingsmotoren rijden moeten deze garages goed geventileerd worden.

In geval van een brand moet het speciale ventilatiesysteem ervoor zorgen dat de hulpdiensten veilig toegang hebben tot de garage met goed zicht op de brand om deze snel te kunnen blussen.

Meer risicogericht dan regelgericht

De reguliere werkwijze is gericht op handhaving. Dit houdt in dat een Toezichthouder Bouw en Brandveilig gebruik enkele keren per jaar het gebouw bezoekt en een controle uitvoert op basis van een lijst met brandveiligheidspunten die een overzicht met verbeterpunten oplevert. De reguliere werkwijze is gebaseerd op een gebruiksvergunning per bouwdeel, dus regelgericht.

Omdat dit niet perse het meest veilige gebouw oplevert wordt er steeds meer gekeken naar de risico's voor een specifiek gebouw.

Wanneer je risicogericht naar een pand kijkt dan gaat de aandacht direct naar de probleempunten en de bijbehorende risico’s. Hierdoor kan een veel realistischer beeld worden gevormd over de brandveiligheid. Waar eerst op basis van een tekening werd gecontroleerd,  wordt nu het gebruik beoordeel en wat de risico’s of probleempunten zijn. Hierdoor wordt efficiënter een oordeel gevormd over hoe de brandveiligheid ervoor staat.