pijler circulariteit

Circulariteit

De circulaire economie is een systeem om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging tegen te gaan.

Waarom is dit belangrijk?

De beschikbare hulpbronnen van onze aarde beginnen uitgeput te raken, niet alleen de fossiele brandstoffen, maar ook steeds meer de "gewone" grondstoffen.

Circulariteit is een gesloten systeem waarbij niet meer gebruikte materialen opnieuw worden gebruikt in de dezelfde of aanverwante functie, eventueel geupcycled, en als er geen gebruik meer voor is opnieuw aan te grondstoffen keten wordt toegevoegd.

Ontwerpen

Bij het ontwerpen dient men rekening te houden met het feit dat producten aan het einde van hun eerste gebruiksduur opnieuw gebruikt (op een andere locatie of met een andere functie) of eenvoudig gerecycled kunnen worden (snelle herkenning, eenvoudig demontage).

Produceren

Bij de productie dienen er technieken te worden gebruikt waardoor (samengestelde) producten aan het einde van hun eerste gebruiksduur gedemonteerd en gescheiden kunnen worden (geen gebruik van permanente verbindingen).

Gebruiken

Een circulair product is in gebruik niet wezenlijk anders dan een niet-circulair product, anders dan het bewust zijn van het verantwoordelijk omgaan met grondstoffen.

Opnieuw gebruiken

Aan het einde van de eerste gebruiksduur wordt het circulaire product opnieuw gebruikt. Dit kan zijn op dezelfde of andere locatie én met dezelfde of juist een aangepaste functie.

Recyclen

Komt het product niet in aanmerking voor hergebruik, dan wordt het gedemonteerd en gescheiden en opnieuw in de productieketen ingevoerd als grondstof.

Het hergebruiken of upcyclen van producten aan het einde van de gebruiks- of levensduur zijn bepalende eigenschappen om een product circulair te maken. Om dit te realiseren moeten de geleverde producten en systemen aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen.

Herkenbare materialen

Elk individueel materiaalcomponent dient eenvoudig herkenbaar en identificeerbaar te zijn. Materialen die niet eenduidig identificeerbaar zijn dienen voorzien te zijn van een uniek kenmerk, een voorbeeld hiervan zijn plastics en kunststoffen.

Scheiding materialen

Deelcomponenten dienen op dusdanige wijze met elkaar te zijn verbonden, zodat deze aan het einde van de gebruiksperiode (op relatief eenvoudige wijze) voor nagenoeg 100% gescheiden/gedemonteerd kunnen worden.

Materialen paspoort | Madaster

De beste manier om alle componenten van een gebouw goed in de circulaire keten op te nemen, is het aanleggen en certificeren van een materialenpaspoort. Een bekend voorbeeld hiervan is Madaster, het kadaster voor materialen.

www.madaster.com

klimaatkamer1

Onze oplossingen

  

hyperlink

Relevante weblinks

  

Triodos bank - Driebergen-Rijsenburg | © Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren

Onze referentieprojecten

  

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten van Climate City? Neem vrijblijvend contact met ons op!

contact climatecity